KONTAKT Z NAMI

Zarząd Terenowy Emerytów i Rencistów KWP Kielce

ul. Kusocińskiego  51
25-045 Kielce 
tel. 47 802 2541
e-mail: zteirkielce@gmail.com