Komunikat dot. spotkania integracyjnego w dniu 24.11.2023 

KOLEŻANKI I KOLEDZY

Zarząd Terenowy Emerytów i Rencistów NSZZP w Kielcach podjął decyzje o zorganizowaniu spotkania integracyjnego członków naszej Organizacji, połączonego z okolicznościowym spotkaniem członków – JUBILATÓW, obchodzących w 2023 roku „okrągłe” rocznice swoich urodzin tj.: 60, 65, 70, 75, 80, 85 i 90 lat.

Spotkanie odbędzie się 24 listopada 2023 roku w Kielcach przy ul. Krakowskiej 62 w restauracji CASTOR. Koszt uczestnictwa szacowany jest na 130 złotych od osoby.

 Odpłatność członka związku wynosi 30 złotych pod warunkiem:

  1. Zapisania się i wpłacenia 30 złotych do kasy związku lub na konto związku.
  2. W chwili zapisu wypełnienie i złożenie (do Zarządu naszego związku) kpl. wniosku socjalnego wraz z decyzją emerytalną.
  3. Zapisy tylko do 17.11.2023 roku.

Należy nadmienić, iż ten wniosek nie koliduje w ubieganiu się o inne świadczenia z funduszu socjalnego.

Bliższe informacje i zapisy dotyczące spotkania oraz warunki uczestnictwa, można uzyskać w siedzibie naszego Zarządu przy ul. Kusocińskiego w Kielcach, czy też pod tel. 47 802-2541 w każdy wtorek lub środę w godz. 10.00 13.00, albo za pośrednictwem członków  Zarządu Związku, lub codziennie u Aleksandra Sieradzan tel. 602-707-203.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w powyższym spotkaniu.

Ze związkowym pozdrowieniem:

                                                                                                                                        Aleksander Sieradzan

                                                                                                                                        Przewodniczący  Zarządu Terenowego

                                                                                                                                        EiR NSZZP w Kielcach