2023.05.10 Komunikat dot. planowanych przedsięwzięć

SZANOWNE KOLEŻANKI I KOLEDZY

               Zarząd Terenowy Emerytów i Rencistów NSZZP w Kielcach podjął decyzję o organizacji poniższych przedsięwzięć tj.:

  • 30 maja 2023 roku spotkanie plenerowe pod hasłem „WITAMY WIOSNĘ” w gospodarstwie Agro RANCZO w Makoszynie;
  • 9 sierpnia 2023 1 dniowa wycieczka autokarowa do Łodzi – program do wglądu w Zarządzie;
  • 7-9 września 2023 – 3 dniowa wycieczka autokarowa „SZLAKIEM TATARSKIM” na Podlasie.

Bliższe informacje i zapisy dotyczące ww. planów i warunki uczestnictwa w tych imprezach, można uzyskać w siedzibie naszego Zarządu przy ul. Kusocińskiego w Kielcach, albo pod tel. 47 802-2541 w każdy wtorek lub środę w godz. 10.00 13.00, czy też za pośrednictwem członków  Zarządu Związku.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w powyższych imprezach.

                                                                                                                         Z promykami wiosennego słonka ślemy ciepłe pozdrowienia.

                                                                                                                         Aleksander Sieradzan
                                                                                                                         Przewodniczący
                                                                                                                         Zarządu Terenowego EiR NSZZP w Kielcach