O nas

Szanowne koleżanki i koledzy

 Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej, która umożliwia nam zamieszczanie aktualnych informacji, zawiadomień, komunikatów, zaproszeńi innych niezbędnych danych dotyczących życia naszej Organizacji oraz  realizowanych przedsięwzięciach.

Nasz Związek Zawodowy to przede wszystkim działalność na rzecz środowiska emeryckiego – policyjnego.

Organizacja do życia została powołana 10 września 1990 roku. Bez względu na upływ czasu i zmiany pokoleniowe, kolejne Zarządy dokonały wiele wysiłków by początkową 27 osobową grupę związkową z czasem rozbudować do kilkuset członków.

Wraz ze wzrostem liczebności Organizacji dynamicznie rozwijała się i wzbogacała działalność programowa. Na nią, obok zebrań i spotkań czysto statutowych złożyły się min.: okolicznościowe spotkania jubilackie, spotkania z okazji Dnia Kobiet, spotkania przedświąteczne, wycieczki krajowe
i zagraniczne, turnusy rehabilitacyjne, spotkania plenerowe połączone z kuligami, ogniskami, grami i zabawami terenowymi, grupowe wyjścia na koncerty oraz sztuki teatralne, zabawy taneczne. Znalazły też miejsce liczne akcenty pomocy w sytuacjach losowych, rodzinnych itp. 

Stosowne formy działalności sprawiły, że między nami – członkami a nawet między naszymi najbliższymi zacieśniają się przyjaźnie, że ta część środowiska emeryckiego integruje się. Nasza organizacja umożliwia nam wspólne spędzenie czasu, urozmaicanie go sobie, poznawanie bliższej i dalszej okolicy, zabawę w grupie, ale także pomoc w trudnych sprawach naszym emerytom oraz ich rodzinom.

Praca kolejnych zarządów oparta jest na rocznych planach przedsięwzięć, każdorazowo podsumowywanych i ocenianych. Należy zaznaczyć, że działalność obwarowana jest zapisami statutowymi Związku, a ważniejsze decyzje zarząd podejmuje w formie uchwał. Majątek i fundusze statutowe Związku służą realizacji i finansowaniu działalności statutowej.

Do naszej organizacji związkowej może przystąpić emeryt lub rencista Policji poprzez złożenie deklaracji związkowej, dokonanie opłaty wpisowej oraz stałej opłaty członkowskiej.

Każdy członek Organizacji i członek jego rodziny ma prawo uczestniczyć we wszelkich organizowanych spotkaniach, imprezach i innych przedsięwzięciach.

W dniu 5 października 2022 r. odbyło się walne zebranie członków Zarządu Terenowego Emerytów i Rencistów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Kielcach.

Podczas zebrania wybrany został Zarząd Terenowy Emerytów i Rencistów NSZZP w Kielcach na VIII kadencję w składzie:

Aleksander SIERADZAN–  przewodniczący,

Stefan CZERNEK – w-ce przewodniczący,

Elżbieta CHWACIŃSKA – w-ce przewodnicząca,

Barbara KLIMEK – członek zarządu,

Andrzej ADAMIEC– członek zarządu.

W tym miejscu należy ciepło i serdecznie podziękować członkom związku, którzy dotychczas pełnili różne funkcje w organach naszej organizacji za wkład pracy na rzecz integracji naszego środowiska policyjnego oraz poświęcony swój czas w rozwój naszego związku.

Siedziba Zarządu zlokalizowana jest przy ulicy Kusocińskiego 51 w Kielcach  (dawna jednostka wojskowa, a posiedzenia odbywają się we wtorki i środy w godzinach 10.00 – 13.00.

Kontakt telefoniczny: 41 34 92 541, e-mail: zteirkielce@gmail.com

Mamy nadzieję, iż bogactwo i atrakcyjność podejmowanych przedsięwzięć programowych, zachęci kolejne osoby do wstępowania w nasze szeregi, by powiększać związkową rodzinę  i utrzymywać kontakt z koleżankami i kolegami po odejściu ze służby.

                                                                                                                                               Z serdecznymi pozdrowieniami

                                                                                                                                                 ZARZĄD  Terenowy Emerytów i Rencistów                                                                                                                                                                                             NSZZ Policjantów w Kielcach